Powołanie Prezesa Zarządu Symbio Polska S.A.

11-03-2015 17:13:59 | Bieżący | EBI | 9/2015

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 10 marca 2015 r. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu pana Jacka Skowrońskiego. Kadencja powołanego Członka Zarządu upływa 29.04.2017 r. Dotychczasowy Prezes Zarządu pan Piotr Kalaman będzie pełnił funkcję Członka Zarządu.

Pan Jacek Skowroński jest managerem wyższego szczebla z ponad 20-letnią historią osiągnięć w rozwijaniu biznesu w branży FMCG i finansowej. Zarządzał zespołami sprzedaży, marketingu, administracji sprzedaży i logistyki, powyżej 100 osób i sprzedażą powyżej 150 mln PLN. Ukończył Akademię Morską w Szczecinie (wydział mechaniczny), studia podyplomowe z zarządzania biznesem na Uniwersytecie Szczecińskim, studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej oraz studia MBA (University of Minnesota USA, Szkoła Główna Handlowa).
Przebieg kariery zawodowej:
W latach 2013 – 2014 Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Rozwoju A.Blikle Sp. z o.o.
W latach 2011 – 2012 Członek Zarządu, odpowiedzialny za pion ubezpieczeń grupowych na życie, inwestycyjnych i medycznych Generali Finance Sp. z o.o.
W latach 2001 – 2010 Członek Zarządu, odpowiedzialny za pion ubezpieczeń grupowych na życie i inwestycyjnych Amplico AIG Life S.A.
W latach 1994 – 2001 Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu oraz Członek Zarządu odpowiedzialny za za sprzedaż i dystrybucję w Bahlsen Group Poland
W latach 1991 – 1994 – Kierownik Regionu Sprzedaży Reemtsma International Poland Sp. z o.o.

Pan Jacek Skowroński nie wykonuje działalności poza pracą w Symbio Polska S.A.

W okresie ostatnich trzech lat pan Jacek Skowroński był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, następujących spółek prawa handlowego: Generali Finance Sp z o.o., A.Blikle Sp z o.o.

W okresie ostatnich pięciu lat pan Jacek Skowroński nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – nie dotyczy.

Pan Jacek Skowroński nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Symbio Polska S.A. oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Jacek Skowroński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Jacek Skowroński – Prezes Zarządu