Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję

11-04-2017 18:58:06 | Bieżący | EBI | 3/2017

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że w związku z kończącą się kadencją Wiceprezesa Zarządu Pana Bartosza Deptuły oraz Wiceprezesa Zarządu Zbigniewa Kozłowskiego, Rada Nadzorcza Symbio Polska S.A. na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2017 roku dokonała ich wyboru na kolejne trzyletnie kadencje, powierzając im dotychczasowe funkcje. Termin wspólnej kadencji upływa 10 kwietnia 2020 roku.

W załączeniu informacje o powołanych Wiceprezesach.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Bartosz Deptuła

Zbigniew Kozłowski