Powołanie członka Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.

27-10-2017 18:03:48 | Bieżący | EBI | 16/2017

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 października 2017 r. powołało do Rady Nadzorczej: panią Joannę Siempińską. Okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej kończy się 26 czerwca 2020 roku.
W załączeniu informacja o powołanym członku Rady Nadzorczej.Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Członek Rady Nadzorczej – Joanna Siempińska