Powołanie członka Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.

09-10-2018 15:31:18 | Bieżący | EBI | 28/2018

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 października 2018 r. powołało do Rady Nadzorczej Pana Marka Kacprowicza.
Okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej kończy się 26 czerwca 2020 roku.W załączeniu informacja o powołanym członku Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Stupnicki – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Marek Kacprowicz