Powierzenie Wiceprezesowi Zarządu funkcji Prezesa Zarządu

03-10-2018 13:57:32 | Bieżący | EBI | 26/2018

Zarząd Symbio Polska S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 03 października 2018 r. powierzyła Panu Grzegorzowi Stupnickiemu, pełniącemu dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu, stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że informacje o Panu Grzegorzu Stupnickim, o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostały przekazane przy raporcie bieżącym EBI nr 21/2018 z dnia 19 września 2018 r. oraz, że informacje te na dzień przekazania niniejszej informacji nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Stupnicki – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu