Postanowienie sądu o zabezpieczeniu powództwa poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego emisji akcji serii I

15-03-2016 14:36:06 | Bieżący | EBI | 15/2016

Zarząd Symbio Polska S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie IX Wydział Gospodarczy z dnia 4 marca br. w przedmiocie zabezpieczenia powództwa akcjonariuszy Spółki poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego.
Sąd postanowił zabezpieczyć roszczenie wnioskodawców – akcjonariuszy Spółki: EECP I S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu i SEAF Global SME Facility LLC (SEAF) z siedzibą w Waszyngtonie (DC) – o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie Uchwały nr 6 NWZ Emitenta z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Sąd zobowiązał wnioskodawców do wniesienia pozwu o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie Uchwały nr 6 NWZ Emitenta z dnia 26 stycznia 2016 roku w terminie 2 tygodni od chwili doręczenia postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu alternatywnego systemu obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
  • Tomasz Zarzyka – Prezes Zarządu