Podpisanie umów kredytowych.

06-06-2013 15:37:36 | Bieżący | EBI | 14/2013

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że w dniu 6 czerwca 2013 roku podpisał z Bankiem BGŻ S.A. umowę kredytową, pozyskując finansowanie na tegoroczny sezon skupowy w wysokości 930 tys. EURO. Kredyt ten będzie uruchamiany w transzach zgodnych z planem skupowy i zostanie w całości przeznaczony na skup ekologicznych płodów rolnych.

Ponadto o kolejny rok (tj. do czerwca 2014 roku) przedłużono kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w Banku BGŻ S.A., zwiększający jego wysokość z dotychczasowej kwoty 1,2 mln do kwoty 1,5 mln zł.

Warunki finansowe w/w umów są standardowymi warunkami rynkowymi.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarządu