Raport bieżący nr 3 2017
Data sporządzenia: 2017-07-14
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Podpisanie umów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że w dniu 14 lipca 2017 roku powziął informację o podpisaniu z Alior Bankiem S.A. umów kredytowych:
1. na kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 2.000.000,00 PLN na okres 13 miesięcy. Celem podpisania umowy jest finansowanie działalności bieżącej.
2. na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej skupowej na kwotę 3.000.000,00 PLN na okres 9 miesięcy. Kredyt będzie uruchamiany w transzach.
Zarząd Symbio Polska S.A. uznał umowy za istotne z powodu możliwości finansowania dalszego dynamicznego rozwoju Spółki, jakie dają w/w umowy.
Warunki finansowe w/w umów są standardowymi warunkami rynkowymi.