Raport bieżący nr 15 2016
Data sporządzenia: 2016-07-22
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Podpisanie umów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że w dniu 21 lipca 2016 roku podpisał z Alior Bankiem S.A. umowy kredytowe:
1. na kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 1.250.000,00 PLN na okres 12 miesięcy. Celem podpisania umowy jest finansowanie działalności bieżącej.
2. na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej skupowej na kwotę 2.000.000,00 PLN. Kredyt będzie uruchamiany w transzach.
Zarząd Symbio Polska S.A. uznał umowy za istotne z powodu możliwości finansowania dalszego dynamicznego rozwoju Spółki, jakie dają w/w umowy.
Warunki finansowe w/w umów są standardowymi warunkami rynkowymi.