Podpisanie umów kredytowych

29-06-2015 22:08:55 | Bieżący | EBI | 28/2015

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 roku podpisał z Alior Bankiem S.A. umowy kredytowe:
1. na kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 1.500.000,00 PLN na okres 12 miesięcy. Celem podpisania umowy jest finansowanie działalności bieżącej.
2. na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej skupowej na kwotę 2.000.000,00 PLN. Kredyt będzie uruchamiany w transzach.
Zarząd Symbio Polska S.A. uznał umowy za istotne z powodu możliwości finansowania dalszego dynamicznego rozwoju Spółki, jakie dają w/w umowy.
Warunki finansowe w/w umów są standardowymi warunkami rynkowymi.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Jacek Skowroński – Prezes Zarządu