Raport bieżący nr 2 2018
Data sporządzenia: 2018-04-03
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. niniejszym zawiadamia, że powziął informację o podpisaniu w dniu 30 marca 2018 przez Alior Bank S.A aneksu do umowy kredytowej przedłużającego umowę do 15 marca 2019 i zmieniającego warunki z kredytu w rachunku bieżącym na kredyt nieodnawialny spłacanego w 12 równych miesięcznych ratach. Kwota kredytu 1 500 000 PLN, warunki finansowe nie uległy zmianie.