Podjęcie uchwały o emisji Obligacji serii G

28-09-2018 13:01:22 | Bieżący | EBI | 22/2018

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, iż w dniu 28 września 2018 r. podjął uchwałę nr 03/09/2018 w sprawie emisji Obligacji serii G o wartości nominalnej 1.000 zł każda („Obligacje”). Łączna wartość emitowanych Obligacji wynosi nie więcej niż 300.000 zł.
Szczegóły emisji zostaną przekazane niezwłocznie po jej zakończeniu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu