Podjęcie uchwały o emisji Obligacji serii E

29-06-2018 11:21:47 | Bieżący | EBI | 15/2018

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 r. podjął uchwałę nr 02/06/2018 w sprawie emisji Obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000 zł każda („Obligacje”). Łączna wartość emitowanych Obligacji wynosi nie więcej niż 500.000 zł.
Szczegóły emisji zostaną przekazane niezwłocznie po jej zakończeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu