Opóźnienie w publikacji raportu bieżącego

31-12-2014 16:23:40 | Bieżący | EBI | 40/2014

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że raport bieżący nr 37/2014 dotyczący powołania Członka Zarządu ukazał się z jednodniowym opóźnieniem. Przyczyną opóźnienia były problemy techniczne. Zarząd podjął działania w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości.

Podstawa prawna: Zasada 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu