Raport bieżący nr 3 2013
Data sporządzenia: 2013-05-31
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Symbio Polska S.A. na 27 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Symbio Polska S.A na 27 czerwca 2013 r. oraz treść projektów uchwał
Załączniki
Plik Opis
SYMBIO_ogloszenie_o_zwolaniu_i_projekty_uchwal_NZWA_130627.pdf