Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Symbio Polska S.A. na 27 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał

31-05-2013 15:58:08 | Bieżący | EBI | 13/2013

Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Symbio Polska S.A na 27 czerwca 2013 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO ogloszenie o zwolaniu ZWZA 130627

SYMBIO projekty uchwal ZWZA 130627