Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Symbio Polska S.A. na 7 maja 2018 r. wraz z projektami uchwał

06-04-2018 17:12:18 | Bieżący | EBI | 8/2018

Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Symbio Polska S.A. na dzień 7 maja 2018 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt.1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2018-05-07

Projekty uchwał ZWZ 2018-05-07