Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Symbio Polska S.A. na 27 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał.

31-05-2017 17:04:47 | Bieżący | EBI | 6/2017

Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Symbio Polska S.A. na dzień 27 czerwca 2017 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Symbio Polska S.A. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Symbio Polska S.A. Projekty uchwał ZWZ 2017-06-27