Raport bieżący nr 4 2016
Data sporządzenia: 2016-06-02
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 29 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. na dzień 29 czerwca 2016 r. oraz treść projektów uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Symbio_Polska_S.A._Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_2016-06-29.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 2016-06-29
Symbio_Polska_S.A._Projekty_uchwal_ZWZA_2016-06-29.pdf Projekty uchwał ZWZA 2016-06-29