Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 29 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał.

02-06-2016 11:44:24 | Bieżący | EBI | 25/2016

Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. na dzień 29 czerwca 2016 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Symbio Polska S.A. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2016-06-29

Symbio Polska S.A. Projekty uchwał ZWZA 2016-06-29