Raport bieżący nr 3 2014
Data sporządzenia: 2014-05-30
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 26 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. na dzień 26 czerwca 2014 r. oraz treść projektów uchwał.
Załączniki
Plik Opis
26_06_2014_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_Symbio.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
26_06_2014_-_projekty_uchwal_-_symbio_-_ZWZA.pdf Projekty uchwał ZWZA