Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 26 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał.

30-05-2014 14:01:38 | Bieżący | EBI | 20/2014

Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. na dzień 26 czerwca 2014 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu

Załączniki:

26_06_2014_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_Symbio

26_06_2014_-_projekty_uchwal_-_symbio_-_ZWZA