Raport bieżący nr 10 2015
Data sporządzenia: 2015-05-29
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 25 czerwca 2015r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. na dzień 25 czerwca 2015 r. oraz treść projektów uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Symbio_Polska_SA_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_2015.06.25.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 25 czerwca 2015
Symbio_Polska_SA_Projekty_uchwal_ZWZA_2015.06.25.pdf Projekty uchwał_ZWZA_2015.06.25