Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 25 czerwca 2015r. wraz z projektami uchwał

29-05-2015 19:21:02 | Bieżący | EBI | 23/2015

Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. na dzień 25 czerwca 2015 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Jacek Skowroński – Prezes Zarządu

Załączniki:

Symbio Polska SA_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_2015.06.25

Symbio Polska SA_Projekty uchwał_ZWZA_2015.06.25