Raport bieżący nr 1 2014
Data sporządzenia: 2014-04-09
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 6 maja 2014 r. wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. na 6 maja 2014 r. oraz treść projektów uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_i_projekty_uchwal_NWZA_06.05.2014.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA i projekty uchwał na NWZA