Raport bieżący nr 1 2013
Data sporządzenia: 2013-02-28
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 28 marca 2013 r. wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Symbio Polska S.A na 28 marca 2013 r. oraz treść projektów uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Projekty_uchwal_NWZA.pdf
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdf