Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 28 marca 2013 r. wraz z projektami uchwał.

28-02-2013 17:03:11 | Bieżący | EBI | 5/2013

Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. na 25 marca 2013 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Projekty uchwał NWZA