Raport bieżący nr 14 2015
Data sporządzenia: 2015-12-30
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 26 stycznia 2016 r. wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd SYMBIO Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SYMBIO Polska S.A. na dzień 26 stycznia 2016 r. oraz treść projektów uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Symbio_Polska_SA_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_2016.01.26.pdf
Symbio_Polska_SA_Projekty_uchwal_NWZA_2016.01.26.pdf