Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 26 stycznia 2016 r. wraz z projektami uchwał.

30-12-2015 16:41:36 | Bieżący | EBI | 42/2015

Zarząd SYMBIO Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SYMBIO Polska S.A. na dzień 26 stycznia 2016 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Tomasz Zarzyka – Prezes Zarządu

Załączniki:

Symbio Polska SA_Ogłoszenie o zwołaniu_NWZA_2016.01.26

Symbio Polska SA_Projekty uchwał_NWZA_2016.01.26