Raport bieżący nr 5 2014
Data sporządzenia: 2014-10-28
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 24 listopada 2014 r. wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. na dzień 24 listopada 2014 r. oraz treść projektów uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_i_projekty_uchwal_NWZA_24_11_14.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA i projekty uchwał na NWZA