Raport bieżący nr 6 2014
Data sporządzenia: 2014-11-21
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 19 grudnia 2014 r. wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. na dzień 19 grudnia 2014 r. oraz treść projektów uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_19_12_2014.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 19-12-2014
Symbio_Projekty_uchwal_NWZA_19_12_2014.pdf Projekty uchwał NWZA 19-12-2014