Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Symbio Polska S.A. na 27 października 2017 r. wraz z projektami uchwał

29-09-2017 16:17:53 | Bieżący | EBI | 12/2017

Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Symbio Polska S.A. na dzień 27 października 2017 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt.1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał NWZ 2017-10-27