19-12-2018 18:08:01 | Bieżący | EBI | 30/2018

Zarząd Symbio Polska Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Symbio Polska S.A. na dzień 15 stycznia 2019 r. oraz treść projektów uchwał.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Grzegorz Stupnicki – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Plik Opis
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2019-01-15
Projekty_uchwal_NWZ_2019-01-15.pdf Projekty uchwał NWZ 2019-01-15