Oferta publiczna akcji serii I z prawem poboru

10-02-2016 10:11:43 | Bieżący | EBI | 6/2016

Zarząd Symbio Polska S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 9 lutego 2016 roku na stronie internetowej Emitenta zamieszczono Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji serii I z prawem poboru.
Przedmiotem oferty jest 3.341.323 akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy.
Akcje serii I są emitowane na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Symbio Polska S.A. z dnia 26 stycznia 2016 r. Zgodnie z jej postanowieniami:
– dniem prawa poboru jest dzień 8 lutego 2016 r.,
– każda akcja dotychczasowa upoważnia jej posiadacza do poboru jednej akcji serii I,
– cena emisyjna akcji serii I wynosi 1,60 zł.
Zapisy na akcje serii I będą przyjmowane w dniach od 11 do 24 lutego 2016 r.

Podstawa:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Tomasz Zarzyka – Prezes Zarządu