Odwołanie osoby zarządzającej

06-10-2017 14:11:52 | Bieżący | EBI | 13/2017

Zarząd Symbio Polska S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 6 października 2017 r. odwołała Pana Zbigniewa Kozłowskiego ze składu Zarządu Spółki, w którym pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu