Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.

07-05-2018 16:31:27 | Bieżący | EBI | 12/2018

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 maja 2018 r. odwołało z Rady Nadzorczej Pana Marcina Rulnickiego.
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 maja 2018 r. powołało do Rady Nadzorczej Pana Konrada Korobowicza. Okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej kończy się 26 czerwca 2020 roku.W załączeniu informacja o powołanym członku Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Członek Rady Nadzorczej – Konrad Korobowicz