Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.

26-06-2015 18:48:25 | Bieżący | EBI | 26/2015

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2015 r. odwołało z Rady Nadzorczej: panią Sylwię Rybicką, pana Gary Dodge’a.
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2015 r. powołało do Rady Nadzorczej: pana Pawła Balę i pana Piotra Kalamana. Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na okres 3-letniej wspólnej kadencji.

Wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym niezwłocznie po uzyskaniu stosowanych informacji od ww. osób.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Jacek Skowroński – Prezes Zarządu