Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.

30-06-2016 18:23:27 | Bieżący | EBI | 32/2016

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2016 r. odwołało z Rady Nadzorczej: pana Pawła Bala, pana Piotra Kalamana.
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2016 r. powołało do Rady Nadzorczej: pana Adama Chełchowskiego i panią Magdalenę Lewandowską.W załączeniu informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Nowy członek RN – Adam Chełchowski

Nowy członek RN – Magdalena Lewandowska