Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.

27-06-2017 17:23:18 | Bieżący | EBI | 8/2017

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2017 r. odwołało z Rady Nadzorczej: pana Damiana Czarneckiego, pana Adama Chełchowskiego, pana Michała Kapicę, panią Magdalenę Lewandowską, pana Marcina Rulnickiego.
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej: pana Damiana Czarneckiego, pana Adama Chełchowskiego, pana Michała Kapicę, panią Magdalenę Lewandowską, pana Marcina Rulnickiego. Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na okres 3-letniej wspólnej kadencji.
W załączeniu informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej.Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Członek Rady Nadzorczej – Adam Chełchowski

Członek Rady Nadzorczej – Damian Czarnecki

Członek Rady Nadzorczej – Magdalena Lewandowska

Członek Rady Nadzorczej – Marcin Rulnicki

Członek Rady Nadzorczej – Michał Kapica