Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

05-06-2018 12:56:25 | Bieżący | EBI | 13/2018

Zarząd Symbio Polska S.A. (Spółka) informuje, że dnia 5 czerwca 2018 r. powziął informację o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

W wyniku zarejestrowania zmiany kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 6.862.646,00 zł do kwoty 3.499.949,46 zł, tj. o kwotę 3.362.696,54 zł.

Obniżenie kapitału zakładowego odbyło się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej jednej akcji Spółki o kwotę 0,49 zł, z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,51 zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu