Raport bieżący nr 2 2014 A
Data sporządzenia: 2014-06-23
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA Symbio Polska S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy uprawnionych
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA Spółki w dniu 26 czerwca 2014 roku:

1. SMALL ENTERPRISE ASSISTANCE FUNDS – 163.295 akcji na okaziciela uprawniających do 163.295 głosów na WZA
2. SEAF GLOBAL SME FACILITY, LLC – 252.727 akcji na okaziciela uprawniających do 252.727 głosów na WZA
3. EECP I SP.Z O.O. – 704.314 akcji na okaziciela uprawniających do 704.314 głosów na WZA
4. Mariusz Bitkowski – 40.000 akcji na okaziciela uprawniających do 40.000 głosów na WZA

Razem 1.160.336 akcji na okaziciela uprawniających do 1.160.336 głosów na WZA.