Korekta rodzaju raportu – Raport kwartalny za III kwartał 2017

14-11-2017 15:56:03 | Kwartalny | EBI | 18/2017

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.

Korekta raportu wynika z błędnego wyboru rodzaju raportu bieżącego tj. wybrano raport bieżący zamiast raportu okresowego. W treści raportu kwartalnego nie dokonano żadnych zmian.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO raport kwartalny 3Q2017