Korekta rb 4/2014

07-02-2014 13:29:55 | Bieżący | EBI | 5/2014

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że w rb nr 4/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. winno być podane, że Rada Nadzorcza delegowała pana Piotra Kalamana – Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu. Ww. raporcie błędnie podano, że pan Piotr Kalaman został delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu.
  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu oddelegowany z Rady Nadzorczej