Korekta raportu kwartalnego nr 37/2016 – za II kwartał 2016

22-08-2016 12:20:24 | Kwartalny | EBI | 38/2016

Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje skorygowany raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

Konieczność dokonania korekty wynika z błędu technicznego, który wystąpił w treści opublikowanego raportu – nie zamieszczono w nim tabeli z pasywami bilansu, która powinna znajdować się po aktywach (s. 11). Za zaistnienie błędu uprzejmie przepraszamy.

Podstawa prawna: Pkt VII Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. (z późn. zm.) „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w ASO” w zw. z § 5 pkt 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO raport kwartalny 2Q2016