Korekta raportu bieżącego nr 1/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych

18-01-2018 16:18:15 | Bieżący | EBI | 2/2018

Zarząd Symbio Polska S.A. („Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 1/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych z uwagi na omyłkowo podaną datę publikacji raportu rocznego za 2017 rok.

Z uwagi na powyższe, Spółka podaje ponownie terminy publikacji raportów okresowych. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. – 14 lutego 2018 roku;
– raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 11 maja 2018 roku;
– raport roczny za 2017 r. – 30 maja 2018 roku;
– raport kwartalny za II kwartał 2018 r. – 14 sierpnia 2018 roku;
– raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 14 listopada 2018 roku.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu