Korekta raportu bieżącego nr 10/2015 – raport miesięczny za luty 2015 r.

17-03-2015 08:39:27 | Bieżący | EBI | 11/2015

Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje korektę rb 10/2015 – raportu miesięcznego za luty 2015 r., w którym błędnie podano przychody ze sprzedaży w pkt 1 ww. raportu.

Poniżej prawidłowa treść pkt 1 raportu miesięcznego za luty 2015 r.:

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A
W lutym 2015 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1 004 tys. zł (10% spadku w porównaniu do lutego 2014 r.) z czego:
– 190 tys. zł (19%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej.
– 814 tys. zł (81%) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

  • Jacek Skowroński – Prezes Zarządu