Raport bieżący nr 12 2016 K
Data sporządzenia: 2016-07-21
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Korekta informacji o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. z siedzibą w Lublinie _”Emitent”_ przekazuje w załączeniu korektę zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji emitenta przez fundusze zarządzanie przez TFI Capital Partners S.A., przekazanego raportem bieżącym nr 12/2016 z dnia 1 lipca br.
Załączniki
Plik Opis
12-2016-K_CP_FIZ-CP_I_FIZ.pdf Korekta zawiadomienia z 2016-06-30