SYMBIO POLSKA S.A.

Symbio Polska S.A.
ul. Zawieprzycka 8m
20-228 Lublin, Polska
Sekretariat: tel.  +48 81-756-46-00
fax  +48 81-756-46-01
Asystentka Zarządu:
Joanna Masznicz
joanna.masznicz@symbio.pl
PREZES ZARZĄDU
Sebastian Frydrych

PROKURENT
Marcin Główka
RELACJE INWESTORSKIE
newconnect@symbio.pl
Dział Produktów Detalicznych
Retail Products Business Unit
SPRZEDAŻ/SALES
Obsługa klienta/Customer service
bos@symbio.pl

Katarzyna Marcinkowska
tel. +48 756-46-31
tel. kom. +48 726-464-640
katarzyna.marcinkowska@symbio.pl

Obsługa sieci handlowych
Commercial chains service

Magdalena Janiszewska
tel. +48 81-756-46-34
tel. kom. +48 663-648-484
magdalena.janiszewska@symbio.pl


DZIAŁ HANDLOWY
Trade Department

 

Łukasz Walczak
tel. kom. 
info@symbio.pl

Dział Półproduktów
Semi-finished Products Business Unit
EKSPORT/EXPORT
Obsługa klienta/Customer service
export@symbio.pl
Sylwia Grabowiec
tel. +48 81-756-46-24
tel. kom. +48 509-266-591
sylwia.grabowiec@symbio.pl


KONTRAKTACJA/CONTRACTING

Obsługa kontrahenta/Farmers service
kontraktacja@symbio.pl

Specjaliści ds. Produkcji Roślinnej
Plant Production Specialists
Grzegorz Bogatko
tel. kom. +48 881-334-442
grzegorz.bogatko@symbio.pl
Robert Nowaczek
tel. kom. +48 501-545-300
robert.nowaczek@symbio.pl

Skup zbóż/Purchase of grain
Marcin Dęga
tel. +48 81-756-46-35
tel. kom. +48 533-216-899
marcin.dega@symbio.pl
REKLAMACJE/COMPLAINTS
Marcin Dęga
tel. +48 81-756-46-35
tel. kom. +48 533-216-899
marcin.dega@symbio.pl

Agnieszka Rosa-Zdolska
tel. kom. +48 607-886-287
agnieszka.zdolska@symbio.pl


MARKETING
Aneta Chachuła 
tel. kom. +48 509-413-432
 aneta.chachula@symbio.pl

Technolog Produkcji/Production Technologist
Klaudia Pałka
tel. +48 81-756-46-36
tel. kom. +48 726-003-038
klaudia.palka@symbio.pl

KSIĘGOWOŚĆ/ACCOUNTING

Główny Księgowy

Laura Jabłońska
tel. kom. +48 509-413-435
fax +48 81 756 46 01
laura.jablonska@symbio.pl

Rozliczenia i windykacja
Agnieszka Goral
tel. +48 81-756-46-13
agnieszka.goral@symbio.pl