Raport bieżący nr 7 2017
Data sporządzenia: 2017-12-18
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Kierunki rozwoju Spółki w latach 2018 – 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości kierunki rozwoju Spółki w latach 2018 – 2021. Przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki kierunki rozwoju przedstawiają m.in. oczekiwane dane o przychodach i wynikach finansowych Spółki.

W załączeniu treść kierunków rozwoju Spółki w latach 2018-2021

Załączniki
Plik Opis
Kierunki_Rozwoju_Spolki_w_latach_2018_-_2021.pdf Kierunki rozwoju Spółki w latach 2018 – 2021