ZARZĄD SPÓŁKI

Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu

Pan Bartosz Deptuła ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie uzyskując tytuł magistra Finansów i Bankowości.
Przebieg kariery zawodowej:
Jatomi Fitness (Poland; 06.2015 – 12.2015) – Group CFO – interim project
Easy Pack / QIWI Post (Russia; 01.2013 – 05.2015) – CEO (also CFO function)
Esselte (Russia, Kazakhstan, Ukraine; 01.2008 – 01.2013) – CEO (also Finance Director, Country Sales Manager)
Esselte (Poland, Ukraine, Russia; 04.2002 – 04.2008) – Finance Director, Board Member (prev. Chief Accountant)
Hill and Knowlton (Poland; 01.2000 – 04.2002) – Finance Director

W okresie co najmniej ostatnich trzech lat pan Bartosz Deptuła był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych następujących spółek:
a) Esselte OOO (Rosja)
b) Esselte TOV (Ukraina)
c) Qiwi Post OOO (Rosja)
d) Pure Health and Fitness Sp. z o.o. (Polska)
e) Pure Health and Fitness sro (Czechy)
f) PT Pure Jatomi Fitness (Indonezja)
g) Jatomi Fitness PTE Ltd (Singapur)
h) Pure Health and Fitness SA (Rumunia)
i) Pure Jatomi Fitness SDN BHD (Malezja)
j) Jatomi Fitness Holding (Thailand) CO LTD
k) Jatomi Fitness (Thailand) CO LTD
l) Pure Fitness Sportif Tesis Isletmeciligi Limited Sirketi (Turcja)
m) Jatomi Fit Sp. Z o.o. (Polska)

Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu

Pan Zbigniew Kozłowski w 2004 r. ukończył Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną Wydział ekonomiczny w zakresie specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. W 2007 r. uzyskał tytuł magistra w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale nauk Humanistycznych i Społecznych na kierunku Socjologia. Odbył szereg szkoleń w zakresie budowania strategii firmy, skutecznych technik sprzedaży oraz budowania zespołu. Pełnił funkcję dyrektora handlowego w firmach Biohurt i JKS spółka z o.o. gdzie doskonalił swoje umiejętności w zakresie zarządzania sprzedażą oraz budowania relacji i negocjacji z klientami.
Pan Zbigniew Kozłowski nie wykonuje działalności poza pracą w Symbio Polska S.A., gdzie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

RADA NADZORCZA

Damian Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Damian Czarnecki jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studia 5-letnie na kierunku Finanse i Bankowość.Doświadczenie zawodowe:
2003 – 2005 Deloitte Audyt Sp. z o.o., Konsultant,
2005 – 2007 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Starszy Konsultant,
2007 – 2011 AKJ Investment TFI S.A., Dyrektor Działu Kontrolingu,
2007 – 2011 AKJ Investment I Sp. z o.o., Członek Zarządu,
2007 – 2011 Nettel Crossmedia Sp. z o.o., Członek Zarządu,
2007 – 2010 Nord Mineral Sp. z o.o., Członek Zarządu,
2007 – 2010 Gabbro Trade Sp. z o.o., Członek Zarządu,
2007 – 2010 Gabbro Trade Rosja Sp. z o.o., Członek Zarządu,
2010 – 2014 TFI Capital Partners S.A., Prokurent,
2011 – nadal Capital Partners S.A., Dyrektor Inwestycyjny,
2013 – nadal Plantator S.A., Członek Rady Nadzorczej,
2014 – nadal TFI Capital Partners S.A., Wiceprezes Zarządu,
2014 – nadal Gekoplast S.A., Członek Rady Nadzorczej,
2014 – nadal Symbio Polska S.A., Członek Rady Nadzorczej.

Michał Kapica – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: mgr ekonomii – absolwent SGH: Finanse i Bankowośćod 1997 do 2005r. współzałożyciel i członek zarządu Dom Brokerski Avalon Brokers Sp. z o.o.;
od 1999 do 2005r. członek zarządu Avalon S.A. (Grupa Avalon);
od 2003r. do teraz – współzałożyciel i prezes zarządu Smak Natury Sp. z o.o.
Biegle posługuje się językiem angielskim; hobby – bieganie (maratony), squash;
rozwinięte zdolności analityczne (były członek stowarzyszenia Mensa)

Marcin Rulnicki – Członek Rady Nadzorczej

Od czerwca 2012 roku Marcin Rulnicki pelni funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych Asseco South Eastern Europe S.A., spółki notowanej na GPW, która oferuje własne oprogramowanie oraz usługi IT w Europie Południowo-Wschodniej. Spółka prowadzi operacje w krajach byłej Jugosławii, Rumunii, Bułgarii oraz Turcji. Obecnie zatrudnia blisko 1,400 osób. Asseco South Eastern Europe S.A. jest spółką Grupy Asseco Poland.
Swoją karierę w Grupie Asseco Marcin Rulnicki rozpoczął we wrześniu 2009 roku, obejmując stanowisko Corporate Finance Manager w Asseco Poland S.A. Zakres jego obowiązków obejmował przede wszystkim koordynację finansowych aspektów zagranicznych projektów akwizycyjnych oraz nadzór właścicielski nad zagranicznymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Asseco. Marcin Rulnicki pełnił między innymi funkcję Członka Rady Dyrektorów Grupy Asseco odpowiedzialnego za finanse, Przewodniczącego Rady Dyrektorów Formula Systems (Izrael), Członka Rady Nadzorczej Matrix42 A.G. (Niemcy) oraz Członka Zarządu Asseco South Western Europe S.A.
Od lipca 2008 roku Marcin Rulnicki prowadził niezależną działalność doradczą specjalizującą się w projektach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych.
W okresie od sierpnia 2006 do lipca 2008 pracował jako Wiceprezes a następnie p/o Prezesa Zarządu Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A., spółki notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w której odpowiedzialny był za strategiczne i operacyjne zarządzanie funduszem (w tym restrukturyzację grupy) oraz komunikację z rynkiem kapitałowym.
W latach 2002-2006 Marcin Rulnicki pracował w Heitman Financial, spółce zajmującej się zarządzaniem funduszami inwestującymi w nieruchomości, gdzie prowadził zespół odpowiedzialny za finanse spółek celowych w Europie Środkowo-Wschodniej.
W okresie od 2000 do 2002 pracował jako audytor w Arthur Andersen, a następnie w Ernst&Young.
Marcin Rulnicki ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (Wydział Zarządzania), uzyskując tytuł magistra ekonomii ze specjalizacją w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstw. Marcin Rulnicki posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Magdalena Lewandowska – Członek Rady Nadzorczej

Pani Magdalena Lewandowska jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalistką w zakresie tworzenia i reorganizacji działów marketingu i sprzedaży, z ponad 10-letnim doświadczeniem w spółkach sektora FMCG, m.in. w:
- Danone sp. z o.o. – członek trade marketingu, odpowiedzialny za marki „Fantasia” i „Duet”,
- Sonko sp. z o.o. (jeden z wiodący polskich producentów zdrowej żywności) – zarządzanie działem
sprzedaży, promowanie nowych produktów,
- EGC (doradztwo europejskie) – tworzenie struktury organizacyjnej, rekrutacja i szkolenie
pracowników w zakresie marketingu i sprzedaży, redagowanie czasopisma „Beneficjent”.

Adam Chełchowski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Adam Chełchowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz National Louis University
(MBA). Posiada licencje doradcy inwestycyjnego, nr 52 i maklera papierów wartościowych, nr 477.
Przebieg kariery zawodowej:
1993-1995 Biuro Maklerskie Arabski i Gawor s.c. – makler i Kierownik Działu Transakcji,
1995-1996 Centralne Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A. – Analityk oraz Doradca Inwestycyjny,
1996-1999 Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. – Doradca Inwestycyjny, Członek Zarządu,
1999-2006 Credit Suisse Life & Pensions PTE S.A. (wcześniej pod nazwą Winterthur PTE S.A.) -
Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Członek Zarządu, a od 2002 – Country CIO Grupy
Credit Suisse Life & Pensions w Polsce,
2006-2006 TFI Opoka S.A. w organizacji – Prezes Zarządu
2006-2006 Dom Inwestycyjny Ipopema S.A. – Wiceprezes Zarządu
2006-2007 Boryszew S.A. oraz Impexmetal S.A. – Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny obydwu
spółek,
2008-nadal Capital Partners S.A. – Wiceprezes Zarządu,
2011-nadal TFI Capital Partners S.A. – Prezes Zarządu (do 2014 Wiceprezes Zarządu)