ZARZĄD SPÓŁKI

Sebastian Frydrych – Prezes Zarządu

Marcin Główka – Prokurent

RADA NADZORCZA

Bartosz Morawski – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Saczuk – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Wiktorzak – Członek Rady Nadzorczej